“Wij moeten content maken.”

In dit stuk zien we hoe Poen de plaats van de Politiek overneemt in onze Pers. 

We volgen de levensloop van De Kwaliteitskrant en haar relatie met Mediatycoon Keith, van haar geboorte in 1978 tot hun toekomst in 2025.

De Kwaliteitskrant is de vertegenwoordiger van de onafhankelijke journalistieke geest, de vierde macht. Hoe functioneren haar makers – hoofdredacteurs, journalisten –  in de verschillende levensfases?

En hoe evolueert de relatie met haar lezers?

Mediatycoon Keith ontpopt zich stapsgewijs tot de grootste spin in het mediaweb. Zijn leidraad: “Is the information interesting to the public?”

Hoe schadelijk is het voor de vrije nieuwsgaring dat zoveel kranten, tijdschriften, tv- en radiozenders onder de controle van één persoon vallen? Wat doet dat met onze democratie?