zou je kunnen stellen dat sympathie, warmte en liefde de basis vormen voor solidariteit?

In het algemeen vertrekt solidariteit voor mij vanuit het gevoel/de overtuiging/de wetenschap van fundamentele ongelijkheid en tegelijk daarin vaak het besef van je eigen privileges. Het is het gevoel van onrecht die de solidariteit voedt en noopt tot herverdeling van de middelen. Op bescheiden schaal (het niveau waar het helaas vaak op blijft steken) vertalen we dit laatste dan naar giften voor goede doelen. In bredere zin gaat het voor mij over opkomen in welke vorm dan ook voor de (zwakkere ) medemens en is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Gestuurd vanuit het basisbeginsel van verbondenheid met de ander.

Leave a Reply