“Dichter Antjie Krog: “Deze onderlinge verbondenheid-die-leidt-tot-eenheid – of Ubuntu, zoals het oorspronkelijk wordt genoemd – is daarom meer dan het theoretische idee dat alles in de wereld met elkaar verbonden is: het is het mentale en fysieke besef dat iemand alleen kan worden wie hij is door de volledigheid of eenheid van alles om hem of haar heen – zowel in tastbare als in metafysische zin. Dit is alleen te bereiken door en met anderen, inclusief onze voorouders en de kosmos.”

 

https://decorrespondent.nl/7067/deze-afrikaanse-filosofie-inspireert-tot-een-nieuwe-soort-verbondenheid/603081158416-2ccc6d54

Leave a Reply