Bij het begrip solidariteit denk ik vooral aan grote acties en massaal geld inzamelen wat in wezen op veel dankbaarheid kan rekenen. Maar voor mij is solidariteit ook onvoorwaardelijk mensen willen helpen. Niet louter handelen uit medelijden maar vanuit een dieper gevoel van menselijkheid, mededogen. Helpen omdat je mens bent en niet omdat je geld hebt. Luisteren, ook naar wat niet gezegd wordt. Dat vraagt tijd, vandaar solidariTIJD.

Leave a Reply