Solidariteit is even ophouden aan onszelf te werken via fitness,… , iets minder ons naar binnen richten via meditatie, yoga,… Solidariteit begint met opnieuw oog te krijgen voor de andere en de omgeving.

Leave a Reply