Beste,

Als jij het woord solidariteit hoort, wat roept dat in je op?

En als iemand je zou vragen ‘wat is solidariteit vandaag’ , wat zou je daarop antwoorden?

Heeft het woord vandaag nog betekenis?

Moeten we het weggooien?

Vervangen  door een ander begrip?

Anders invullen?

Waar zie jij vandaag echte solidariteit – of het nieuwe begrip – in actie?

Dat is de zoektocht die we samen met jou willen doen, in aanloop naar onze nieuwe voorstelling, première 1 september 2018.

Wat betekent solidariteit voor jou persoonlijk?

Laat hiernaast je bijdrage achter. Heb je een verhaal, een foto, een filmpje, een tekening, een lied,… die jij associeert met het begrip solidariteit?

 

of heb je suggesties die ons kunnen inspireren?

Met wat jullie hier posten, maken wij de voorstelling.

Alvast hartelijk bedankt voor je hulp,

Jorre en Thomas

deze voorstelling komt tot stand dankzij de investering van

Solidariteit, wat is dat voor jou?

[usp_form id=”submit”]

Grace – genade

By | solidariteit | No Comments

Je hoort er wel eens dromerig over zingen, bijvoorbeeld door Ray Charles in Amazing Grace. Maar wat is dat nu eigenlijk, grace? Wel in het Nederlands heet dit genade. Er zijn 2 varianten op, de geestelijke- genade van en door God- en de wereldlijke -van en door mensen. In het goddelijke verhaal is God dermate vergevingsgezind naar de mensen toe, dat hij herhaaldelijk pogingen onderneemt doorheen de geschiedenis om de mensen te laten zien dat hij er is, en het goed voorheeft met ons. Hij vindt het blijkbaar jammer dat mensen hem toch steeds opnieuw vergeten en zijn opdracht de…

Read More

Sociaal werker

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit is een gevoel van verbondenheid met anderen, ongeacht origine of maatschappelijke achtergrond. Solidariteit is tederheid tussen mensen die elkaar niet kennen, maar bereid zijn om voor elkaars rechten te strijden. Solidariteit is nooit achterhaald. Het is een begrip dat mensen invullen volgens de noden die ze voelen, de context waarin ze zich bevinden en het moment waarin ze leven. Solidariteit moeten we niet vervangen of anders invullen. Solidariteit is spontaan en gebeurt daar waar mensen elkaar tegenkomen. Solidariteit is warmte, tederheid en de basis van onze samenleving.

Read More

Fietsen

By | solidariteit | No Comments

Fietsen, respect voor de natuur en voor onszelf. Door ons fysiek in te spannen zij we solidair met ons eigen lichaam en met de mensen om ons heen. Fietsen betekent dat je je wereldburger voelt. Door onze CO2 uitstoot te verminderen nemen we onze verantwoordelijkheid ten opzichte van zij die op dit moment al serieus last hebben van de klimaatverandering. Groetjes Dries Celis

Read More

actief streven naar gemeenschappelijke balans

By | solidariteit | One Comment

Solidariteit betekent voor mij verbinding zoeken en delen: kennis, waarden, cultuur, vaardigheden, logistiek, … ‘zonder weegschaal’, zonder oordeel en met respect voor elkaars gevoelens & identiteit. Het voelt als een actief streven naar een gemeenschappelijke balans, kansen delen. Of we moeten herformuleren ? Instinctief zeg ik nee ! Behoud de kracht van dit woord! Sommigen misbruiken dit woord voor de illusie dat je meer voor jezelf hebt als ‘elk voor zich zorgt’. Aan Maelstrom & alle solidaire mensen om een positieve boodschap te brengen. Is 1 + 1 een robotcheck ? Ik zegde 3, en dat laat deze solidaire oproep…

Read More

M.

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit, gaat over mensen die opkomen voor elkaar. Mensen die vinden dat andere mensen tekort gedaan worden en daar iets voor willen doen. Iedereen doet dit op haar/zijn eigen manier: dat kan gaan van betogen en roepen en tieren tot in alle stilte en eenvoud andere mensen helpen, iedereen vult solidariteit in volgens het eigen karakter. Voor een fotoproject dat ik uitwerkte voor BredaPhoto in 2016 kwam ik in contact met veel vrijwilligers die solidariteit hoog in het vaandel voeren. En ik kan sindsdien blij en volmondig zeggen: “Ja, solidariteit bestaat gelukkig nog”!

Read More

(ik weet niet wat ik hier moet invullen…)

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit is voor mij een bewuste uiting van het streven naar rechtvaardigheid. Een belangrijke voorwaarde is waarschijnlijk empathie. Je kunnen inleven in het leven van een ander, dicht bij je, ver weg, of nog niet eens geboren. Durven voelen hoe een ander misschien gekwetst is door het leven en daardoor hindernissen ervaart waarvan jij al gemakkelijk denkt dat ze jou niet zullen overkomen. Durven kijken naar een ander die ergens ver weg werkt in omstandigheden die jouw luxeleventje mogelijk maken. Durven tot je laten doordringen hoe het is als je eiland verdwijnt door de klimaatverandering en op basis daarvan dan…

Read More

Solidariteit als leidmotiv voor onze opleiding Sociaal Werk

By | solidariteit | No Comments

Sociaal werk, verbondenheid en solidariteit De mens is, meer dan ooit, een sociaal wezen. Hij leeft in veelvuldige verbondenheid in steeds meer kleine en grote netwerken. Die verbondenheid geeft enorme kansen tot vele vormen van groei. Tegelijk maakt het ons ook kwetsbaar. Wie buiten de veelvuldige verbondenheid valt, heeft het steeds moeilijker. Succesvol deelnemen aan een kwaliteitsvol leven start met lidmaatschap van voldoende betekenisvolle netwerken. De kans daartoe is niet gelijk verdeeld. Over welke verbondenheid gaat het? Vandaag zijn we op oneindig meer manieren met anderen verbonden dan ooit. Die verbondenheid is verrassend divers. Deze uit zich in kleine groepen…

Read More

zou je kunnen stellen dat sympathie, warmte en liefde de basis vormen voor solidariteit?

By | solidariteit | No Comments

In het algemeen vertrekt solidariteit voor mij vanuit het gevoel/de overtuiging/de wetenschap van fundamentele ongelijkheid en tegelijk daarin vaak het besef van je eigen privileges. Het is het gevoel van onrecht die de solidariteit voedt en noopt tot herverdeling van de middelen. Op bescheiden schaal (het niveau waar het helaas vaak op blijft steken) vertalen we dit laatste dan naar giften voor goede doelen. In bredere zin gaat het voor mij over opkomen in welke vorm dan ook voor de (zwakkere ) medemens en is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Gestuurd vanuit het basisbeginsel van verbondenheid met de ander.

Read More

solidariteit dus

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit is voor mij vooral een politiek begrip. Een begrip dat te pas en te onpas wordt bovengehaald opdat de staat, de vakbond, een politieke partij , andere verenigingen die bepaalde doelen nastreven je voor hun kar kunnen spannen. Solidair is een begrip dat in deze zin ook misbruikt wordt want er zijn in heel veel contexten ook mensen waar je vooral niet solidair mee moet zijn volgens dezelfde spelers. Volgens het Vlaams Belang moet je vooral niet solidair zijn met vluchtelingen, vakbonden sturen zeker niet aan op solidariteit met werkgevers , Belgische werknemers zijn niet solidair met goedkopere arbeidskrachten…

Read More

solidariTIJD

By | solidariteit | No Comments

Bij het begrip solidariteit denk ik vooral aan grote acties en massaal geld inzamelen wat in wezen op veel dankbaarheid kan rekenen. Maar voor mij is solidariteit ook onvoorwaardelijk mensen willen helpen. Niet louter handelen uit medelijden maar vanuit een dieper gevoel van menselijkheid, mededogen. Helpen omdat je mens bent en niet omdat je geld hebt. Luisteren, ook naar wat niet gezegd wordt. Dat vraagt tijd, vandaar solidariTIJD.

Read More

UBUNTU

By | solidariteit | No Comments
"Dichter Antjie Krog: "Deze onderlinge verbondenheid-die-leidt-tot-eenheid - of Ubuntu, zoals het oorspronkelijk wordt genoemd - is daarom meer dan het theoretische idee dat alles in de wereld met elkaar verbonden...
Read More

Desk Project Officer Azië

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit betekent voor mij iets te doen voor een ander (zij het mens of dier of beweging) uit sympathie en medeleven. Solidariteit hoeft niet altijd financieel te zijn, maar uit zich ook in kleine daden of zelfs enkel woorden. (je kan ook solidariteit betuigen door bijvoorbeeld het onderwerp/doelgroep vaak aan te kaarten)

Read More