Grace – genade

Je hoort er wel eens dromerig over zingen, bijvoorbeeld door Ray Charles in Amazing Grace. Maar wat is dat nu eigenlijk, grace? Wel in het Nederlands heet dit genade. Er zijn 2 varianten op, de geestelijke- genade van en door God- en de wereldlijke -van en door mensen. In het goddelijke verhaal is God dermate vergevingsgezind naar de mensen toe, dat hij herhaaldelijk pogingen onderneemt doorheen de geschiedenis om de mensen te laten zien dat hij er is, en het goed voorheeft met ons. Hij vindt het blijkbaar jammer dat mensen hem toch steeds opnieuw vergeten en zijn opdracht de rug toekeren (elkaar graag zien en niet vergeten dat hij er is). En toch toont hij zich steeds weer in genade, de laatste opvallende keer zou dan zo’n 2000 jaar geleden geweest zijn, door zijn eigen zoon op te offeren en hopelijk alle mensen duidelijk te kunnen maken, dat hij er is, en dat hij het goed voorheeft (hij had even goed al de rest kunnen opofferen). En dan hebben we nog de wereldlijke genade. We kennen deze van rechters en koningen, die een boefje versneld vrijlaten om zijn leven te beteren. Maar we kennen genade ook tussen mensen alledaags, die elkaar vergevingsgezind zijn en de kans geven om het leven weer op te pikken, ook al heeft de ene de het bij het rechte eind en de andere bij het kromme. Een onverdiende weldaad heet dat dan, een gunst van de sterke aan de zwakke, van de overwinnaar aan de verliezer. Solidariteit is voor mij genade in het leven brengen. Als je sterk staat niet bovenop op je eigen gelijk blijven zitten en toekijken hoe een ander verkommert, ook al heb duidelijk gelijk en sta je in je recht. Je medemens de gunst en de kans verlenen om opnieuw te beginnen, door zelf het slot van de deur naar een betere toekomst te halen.

Leave a Reply