Desk Project Officer Azië

Solidariteit betekent voor mij iets te doen voor een ander (zij het mens of dier of beweging) uit sympathie en medeleven. Solidariteit hoeft niet altijd financieel te zijn, maar uit zich ook in kleine daden of zelfs enkel woorden. (je kan ook solidariteit betuigen door bijvoorbeeld het onderwerp/doelgroep vaak aan te kaarten)

Leave a Reply