Grace – genade

By | solidariteit | No Comments

Je hoort er wel eens dromerig over zingen, bijvoorbeeld door Ray Charles in Amazing Grace. Maar wat is dat nu eigenlijk, grace? Wel in het Nederlands heet dit genade. Er zijn 2 varianten op, de geestelijke- genade van en door God- en de wereldlijke -van en door mensen. In het goddelijke verhaal is God dermate vergevingsgezind naar de mensen toe, dat hij herhaaldelijk pogingen onderneemt doorheen de geschiedenis om de mensen te laten zien dat hij er is, en het goed voorheeft met ons. Hij vindt het blijkbaar jammer dat mensen hem toch steeds opnieuw vergeten en zijn opdracht de…

Read More

Sociaal werker

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit is een gevoel van verbondenheid met anderen, ongeacht origine of maatschappelijke achtergrond. Solidariteit is tederheid tussen mensen die elkaar niet kennen, maar bereid zijn om voor elkaars rechten te strijden. Solidariteit is nooit achterhaald. Het is een begrip dat mensen invullen volgens de noden die ze voelen, de context waarin ze zich bevinden en het moment waarin ze leven. Solidariteit moeten we niet vervangen of anders invullen. Solidariteit is spontaan en gebeurt daar waar mensen elkaar tegenkomen. Solidariteit is warmte, tederheid en de basis van onze samenleving.

Read More

Fietsen

By | solidariteit | No Comments

Fietsen, respect voor de natuur en voor onszelf. Door ons fysiek in te spannen zij we solidair met ons eigen lichaam en met de mensen om ons heen. Fietsen betekent dat je je wereldburger voelt. Door onze CO2 uitstoot te verminderen nemen we onze verantwoordelijkheid ten opzichte van zij die op dit moment al serieus last hebben van de klimaatverandering. Groetjes Dries Celis

Read More

actief streven naar gemeenschappelijke balans

By | solidariteit | One Comment

Solidariteit betekent voor mij verbinding zoeken en delen: kennis, waarden, cultuur, vaardigheden, logistiek, … ‘zonder weegschaal’, zonder oordeel en met respect voor elkaars gevoelens & identiteit. Het voelt als een actief streven naar een gemeenschappelijke balans, kansen delen. Of we moeten herformuleren ? Instinctief zeg ik nee ! Behoud de kracht van dit woord! Sommigen misbruiken dit woord voor de illusie dat je meer voor jezelf hebt als ‘elk voor zich zorgt’. Aan Maelstrom & alle solidaire mensen om een positieve boodschap te brengen. Is 1 + 1 een robotcheck ? Ik zegde 3, en dat laat deze solidaire oproep…

Read More

M.

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit, gaat over mensen die opkomen voor elkaar. Mensen die vinden dat andere mensen tekort gedaan worden en daar iets voor willen doen. Iedereen doet dit op haar/zijn eigen manier: dat kan gaan van betogen en roepen en tieren tot in alle stilte en eenvoud andere mensen helpen, iedereen vult solidariteit in volgens het eigen karakter. Voor een fotoproject dat ik uitwerkte voor BredaPhoto in 2016 kwam ik in contact met veel vrijwilligers die solidariteit hoog in het vaandel voeren. En ik kan sindsdien blij en volmondig zeggen: “Ja, solidariteit bestaat gelukkig nog”!

Read More

(ik weet niet wat ik hier moet invullen…)

By | solidariteit | No Comments

Solidariteit is voor mij een bewuste uiting van het streven naar rechtvaardigheid. Een belangrijke voorwaarde is waarschijnlijk empathie. Je kunnen inleven in het leven van een ander, dicht bij je, ver weg, of nog niet eens geboren. Durven voelen hoe een ander misschien gekwetst is door het leven en daardoor hindernissen ervaart waarvan jij al gemakkelijk denkt dat ze jou niet zullen overkomen. Durven kijken naar een ander die ergens ver weg werkt in omstandigheden die jouw luxeleventje mogelijk maken. Durven tot je laten doordringen hoe het is als je eiland verdwijnt door de klimaatverandering en op basis daarvan dan…

Read More

Solidariteit als leidmotiv voor onze opleiding Sociaal Werk

By | solidariteit | No Comments

Sociaal werk, verbondenheid en solidariteit De mens is, meer dan ooit, een sociaal wezen. Hij leeft in veelvuldige verbondenheid in steeds meer kleine en grote netwerken. Die verbondenheid geeft enorme kansen tot vele vormen van groei. Tegelijk maakt het ons ook kwetsbaar. Wie buiten de veelvuldige verbondenheid valt, heeft het steeds moeilijker. Succesvol deelnemen aan een kwaliteitsvol leven start met lidmaatschap van voldoende betekenisvolle netwerken. De kans daartoe is niet gelijk verdeeld. Over welke verbondenheid gaat het? Vandaag zijn we op oneindig meer manieren met anderen verbonden dan ooit. Die verbondenheid is verrassend divers. Deze uit zich in kleine groepen…

Read More